Muuseumi direktori ülesandeks on muuseumi turundamine, arendamine ja juhtimine ning arenguks vajalik koostöö kohalike ja teiste riikide ülikoolide, teadusasutuste, riigiasutuste ja muuseumidega, märgitakse okupatsioonide muuseumi direktori ametikoha töökuulutuses.

Sellest lähtuvalt eeldatakse direktorikandidaadilt eelistatult ajaloo-alast kõrgharidust, kogemust muuseumi, raamatukogu või arhiivi juhtivalt positsioonilt, juhtimis- ja turunduskogemust, rahastusallikate planeerimise ning elluviimise kogemust ja laialdast valdkondlikku kontaktivõrgustikku Eestis.

Muuseumi direktori kandidaat peaks olema eelnevalt tõestatud liidriomadustega ning ärile orienteeritud. Töö Kistler-Ritso sihtasutuse juhatusega, teadlaste ning paljude erinevate asutuste esindajatega eeldab väga head suulist ning kirjalikku suhtlusoskust, inglise keele valdamist ning soovitavalt vene kõnekeele oskust, märgitakse töökuulutuses.

Kistler-Ritso sihtasutuse juhatuse esimees Eestis on Heiki Ahonen, kes täitis aastaid ka muuseumi direktori kohuseid. Äriregistri andmetel kuuluvad praegu lisaks Ahonenile sihtasutuse juhatusse alates 1999. aastast Tunne Kelam ning alates tänavu sügisest Luukas Ilves ja Hannes Võrno.

Kistler-Ritso sihtasutus rajati 1998. aastal Ameerika Ühendriikides Olga ja Walter Kistleri poolt Eesti Lähimineviku Okupatsioonide Muuseumi ülesehitamiseks ning rahastamiseks. Muuseum avati Tallinnas 2003. aastal.

Okupatsioonide muuseumi direktori ametikohale kandideerimise tähtajaks on kuulutuses märgitud 2. detsember.