"Lugupeetavad riigikogu liikmed! Siin ja praegu Peetrile mõeldes annan ametivande. Asudes täitma oma kohustusi riigikogu liikmena riigikogu XII koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale," ütles Mart Meri.

Riigikogu juhatus registreeris Meri Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni koosseisu ning kinnitas kultuurikomisjoni liikmeks.

Seoses riigikogu liikme Peeter Kreitzbergi volituste lõppemisega tema surma tõttu asub Riigikogu liikmeks asendusliige Mart Meri.