Vaidlus sai alguse siis, kui vangla töötajad leidsid Kalda kambrist dokumendi, mille koopiat oli kinnipeetav eelnevalt vangla administratsioonilt nõudnud. Seega pani Kalda vanglaametnikud rakkesse dokumendi otsimisega, mis oli tegelikult tema enda käes. Vangla tõlgendas seda vangistusseaduse nõuete raske rikkumisena ning määras talle kolmepäevase aresti tingimisi kuuekuulise katseajaga, kirjutab BNS.

Kalda vangla otsusega ei leppinud ja esitas vaide, mida aga vangla õigeaegselt ei menetlenud. Seejärel pöördus Kalda Tartu halduskohtusse ning saavutaski talle vangla poolt määratud karistuse tühistamise.

"Tõendamist ei ole leidnud, et Kalda oleks pahatahtlikult põhjustanud vanglaametnike töös takistusi, nõudes koopiate tegemist originaaldokumendist, mida ta tegelikult ei esitanud või mis oli tal kambris olemas. Kohus peab usutavaks, et Kalda tegi vanglale esitatud seletuskirjast ümberkirjutuse ja pani selle oma dokumentide juurde, et kaitsta oma õigusi. Kohus on seisukohal, et Kalda süü vangistusseaduse nõuete rikkumises ei ole leidnud tõendatud ja seetõttu ei oleks vangla tohtinud määrata Kaldale ka distsiplinaarkaristust," märkis kohus.

Tartu ringkonnakohus andis aga õiguse vanglale. "Kalda distsipliinirikkumine väljendus käskkirja kohaselt selles, et ta takistas vanglateenistujal täita tema tegelikke teenistusülesandeid. Asja materjalidega on tõendamist leidnud rikkumise toimepanemine," märkis ringkonnakohus.

Kalda viis seepeale vaidlus riigikohtusse, kus saavutas vangla üle lõpliku kohtuvõidu. Riigikohtu kolleegium leidis, et käesoleval juhul ei ole vangistusseaduses sätestatud teokoosseis täidetud. "Kahe teabenõude esitamine ei saa takistada vangla julgeoleku tagamist. Kalda tegevus Viru vanglale teabenõuete esitamisel oli seaduslik. Teabenõuetele vastamine on Viru vangla jaoks avaliku teabe seadusest tulenev kohustus," märkis riigikohus Kaldale määratud karistust tühistades.

Romeo Kalda kannab alates 1996. aastast eluaegset vangistust politseikomissar Mart Laane tapmise eest. Vangistusajal on Kalda esitanud kinnipidamisasutuste vastu kümneid kaebusi, samuti on ta sattunud ka trellide taga olles taas kriminaaluurimise alla.