"Uuringust selgus ka, et 81 protsenti küsitletuist on teadlikud, et Tallinn on Euroopa kultuuripealinn. Sama uuringu raames küsiti ka turistidelt Tallinna maine kohta ning siit selgub, et kultuuripealinna aastal hindavad turistid kõrgelt kultuurielu ning andsid sellele nelja palli süsteemis 3,7 punkti," selgitas Delfile sihtasutuse Tallinn 2011 juhatuse liige Jaanus Mutli.

Intervjuud turistidega viidi läbi personaalintervjuudena ning küsitlus toimus soome, inglise, vene, saksa ja rootsi keeles. Kokku küsitleti 2011 III kvartalil 1191 väliskülastajat ning küsitlejad tegid 2284 kontaktivõttu. Turiste küsitleti sadamas, lennujaamas ja Ikla ning Narva piiripunktides.

Statistikaameti andmetel peatus majutusettevõtetes 2011. aasta I poolaastal ligi 1,2 miljonit välis- ja siseturisti. Turistide arv majutusettevõtetes ületas 10 protsendi võrra ka kümnendi seni parima, 2008. aasta I poolaasta tulemust.