Riigiprokuratuur lõpetas hiljuti kriminaalmenetluse, milles uuriti Eesti kodaniku Mihail Gorškovi seotust Teise maailmasõja ajal Valgevenes Slutski getos toimunud 3000 juudi mõrvamisega.

Zuroff oli meediale saadetud kommentaaris tavapäraselt mürgine. "Eesti keeldumine menetleda Gorškovi juhtumit on kõigest viimane juhtum ebaõnnestumiste jadas, kus Eesti pole suutnud viia kohalikke natside kaastöötajaid kohtu ette. Alates Evald Miksonist, keda Eesti välisministeerium kaitsest hoolimata ta jõledatest kuritegudest, ja jätkates Harri Männili, Miksoni alluvaga Poliitilises politseis, ei suutnud Eesti oma Holocausti läbiviijaid vastutusele võtta. Saab vaid imestada, miks Eesti paneb kahtluse alla isiku identiteedi, kes on USAs süüdi mõistetud?" kurjustas Zuroff.