Anna teada, millist karistusmeetodit pooldad sina? Kas usud, et selgitustest ja rääkimisest piisab või leiad, et ilma rangemate meetmeteta ei jõua lapsele pärale, et ta on pahandust teinud? Kuidas suhtud laste füüsilisse karistamisse?