Tiit Ojasoo kirjutas eilses Eesti Päevalehes, et teater NO99 ei saa enam vanamoodi jätkata ning järgmisel aastal on teatri miinus hinnanguliselt vähemalt 135 000 eurot. Vana Baskini teatri peanäitejuht Eino Baskin rääkis Delfile, et selline summa oleks teatrile suur miinus. Baskin nentis, et suured teatrid saavad rohkem dotatsiooni, kuid tahavad üha rohkem ja rohkem.

Miinusega Baskini kinnitusel tööd teha ei saa, samas näeb ta mitmeid võimalusi, kuidas NO99 saaks kulutusi vähendada. Näiteks saaks näitlejatega sõlmida lepingud ja tasu maksta iga konkreetse etenduse eest, palgalistele näitlejatele tuleb maksta ka siis, kui etendus ei toimu. Lepinguliste näitlejate puhul saaks kulutusi vähendada väiksema näitlejate arvuga etendusi tehes.

Tiit Ojasoo võrdles Eesti Päevalehes NO99 näitlejaid Saksamaa teatrite näitlejatega, kes teenivad keskeltläbi kümme korda enam. Vana Baskini teatriga võrreldes on NO99 teatri näitlejate palgad Baskini sõnul 150 protsenti suuremad. Sellest hoolimata ei pikenda oma lepinguid pärast praegust hooaega näitlejad Tambet Tuisk, Sergo Vares ja Jaak Prints. Eino Baskin leiab, et lahkuvad parimad näitlejad.

Baskin leiab, et NO99 püüab olla ja ongi teistest teatritest erinev, kuid samas on see erinevus üsna kulukas. Sageli kasutatakse videoinstallatsioone ja keerulisi tehnilisi lahendusi, lavakujundusele pannakse enamasti väga suurt rõhku ja samuti on riietele. „Neil tuleb transformeeruda, seada end praegusesse riiklikku olukorda,“ kõneles Baskin, kelle sõnul saaks maksta vähem palka, vähendada tehnilist koosseisu ja kasutada odavamaid dekoratsioone.

Lavastuste, lavastajate ja näitlejate kollektiivi poole pealt on NO99 Baskini hinnangul korralik teater, kellel on tekkinud oma publik nagu ka teistel teatritel. „Teater on omanäoline ja see toob ka publiku saali,“ leiab Baskin, kuid rõhutab samas, et NO99 saalid on väiksed ja etendused intiimsed, mis tähendab ka väiksemat piletitulu. Mitmed teised teatrid mängivad kordi suuremale saalile. Paar NO99 suurele saalile mängitud etendust on Baskini sõnul olnud suisa pompoossed ning paraku samuti väga kulukad.

Etendusi võiks mängida lõpuni

Baskin leiab, et oma ruumides suuremale publikule mängimine tuleks finantsiliselt kindlasti kasuks; kultuuriministeeriumi teatrinõunik Tõnu Lensment kinnitas Delfile, et tulevaks aastaks ongi NO99 teatrile kavas eraldada lisavahendeid publikutribüüni ehituseks. Uue publikutribüüniga tuleb saali senise 164 koha asemele vähemalt 220 kohta.

Kulukas on Baskini sõnul ka üha uusi etendusi toota, pigem tuleks tema kinnitusel eelistada vanade n-ö lõpuni mängimist. Samuti võiks NO99 Baskini soovitusel Vana Baskini ja teiste teatrite eeskujul etendustega Eestis ringi sõita ja eelistada seda välismaa festivalidele, mis on kulukad. „Kahtlemata on suured kulud ka teatril endal, ilma rahata sõita — see on fantaasia,“ kommenteeris Baskin Tiit Ojasoo väidet, et teater pole oma raha festivalidel käimisele kulutanud. „Mulle tundub, et nad võtavad endale liiga suure töö.“

Baskin märkis, et 2005. aastal Vanalinnastuudio asemele loodud teater töötas esimesed aastad küllaltki edukalt, kuid seejärel ettevõetud väljamaasõidud ja pompoossed etendused tõid manu eneseupitamise hõngu. Baskini hinnangul on Tiit Ojasool ja Ene-Liis Semperil isiklik soov avardada traditsioonilist teatrit, aga praegusel kujul tegutsemine on kulukas. Kõige tipuks teab Baskin öelda, et teatri ruumide ülalpidaminegi on kallis.