Kaitseministeeriumi kulutused investeeringutele suurenevad muudetud 2011. aasta riigieelarves kokku 536 907 eurot, see summa tuleb tegevuskulude arvelt, rääkis Delfile kaitseministeeriumi pressiesindaja Peeter Kuimet.

Kogu summast suurem osa – 351 000 eurot kulub kaitseministeeriumi hoone turvameetmete ja -süsteemide parandamisele. "Vajadus turvameetmeid tugevdada ilmnes pärast 11. augusti intsidenti läbi viidud analüüsist," selgitas Kuimet.

Täpsemalt plaanitavatest muudatusest Kuimeti kinnitusel rääkida ei saa, kuna vastavalt avaliku teabe seadusele pole info turvasüsteemide- ja meetmete kohta avalik.

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks ja saadab riigikogusse arutamiseks 2011. aasta riigieelarve muudatused, mis kulude kogumahtu ei muuda, kuid liigutab summasid asutusesisestel eelarveridadel. Kokkuvõttes suurenevad tänavuses eelarves investeeringud 2,2 miljoni euro võrra.

Pärast Karen Drambjani rünnakut kaitseministeeriumile otsustasid mitmed ministeeriumid turvanõuded ja ohuhinnangud üle vaadata. Põllumajandusministeerium tegi riskianalüüsi juba varem ning otsustas septembris, et majja sissepääsu karmistatakse.