Kirjaniku nimega Wimberg rääkis ETV saatele „Pealtnägija“, et majanduslikel põhjustel ta õpetaja tööd teha ei saaks, kuid ta soovis pakkuda koolile õpetamise teenust ning selle eest välja kirjutada arve oma OÜ Maagiline Maailm nimel.

Nii saaks ta maha arvata ka oma kulutused tööriietele, kodukontorile ja transpordile.

Teadaolevalt esimene üldhariduskooli õpetaja töövõtuleping Tallinna 37. keskkooli direktori Sirje Sepa ja Jaak Urmeti firma OÜ Maagiline Maailma vahel sõlmiti 31. augustil, kuid 14. septembril andis Urmet koolis juba viimase tunni.

Haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul lähenes Urmet tööle eeldusega „kas kõik või mitte midagi“. Haridusamet väidab, et lepingu osapooled on kooli esindav direktor ja ettevõtja ning ei soovi sellesse sekkuda. Kuid Urmeti sõnul avaldas koolile survet lepingu lõpetamiseks just haridusamet.

Haridus- ja teadusministeerium tunnistas, et õpetamine ettevõtjana on seaduslik, kuid ministeeriumi kantsleri sõnul on see pigem trikitamine kui lahenduse otsimine ning riik peab jaksama oma õpetajatele palka maksta lihtsamalt.

Urmet leidis seepeale, et toimunud on ebaõiglus. Ta esitas saamata jäänud palga nõude haridusametile ja nõudis isiklikku kirjalikku vabandust haridusameti juhatajalt, millest viimane keeldus.

Nüüd kaalub Urmet, kas viia oma vaidlus haridusametiga edasi kohtusse.

Pajula sõnul on oma olemuselt tegemist töölepinguga, tööd tehakse kindla perioodi vältel, töötaja allub tööandja juhendamisele ja töötasu maksatakse välja perioodiliselt.

Urmet töövõtulepinguga töötamist pettuseks ei pea. Tema meelest on tegemist silmatorkava prohmakaga, kus tippametnik ütles „ei tohi“, siis ütles haridusministeerium, et „tohib küll“.