„Vaid 2,5 kuud pärast allkirjakogumise algust on kogutud 120 000 allkirja SVP massilise immigratsiooni vastase algatuse toetuseks,“ teatas SVP oma avalduses The Locali vahendusel.

Šveitsi otsedemokraatia reeglite järgi võib igaüks algatada referendumi korraldamise, tingimusel et kogub 18 kuu jooksul enam kui 100 000 hääleõigusliku kodaniku allkirjad.

SVP teatas, et alustab nüüd kogutud allkirjade kinnitamise protsessi, eesmärgiga anda taotlus referendumi korraldamiseks sisse järgmise aasta algul.

Esialgse teksti järgi soovib partei, et Šveits võiks juhtida välismaalaste sisserännet autonoomselt. Samuti nõutakse, et riik kehtestaks igal aastal vastu võetavatele immigrantidele kvoodid. Kõik rahvusvahelised lepingud, mis on nende nõuetega vastuolus, tuleb uuesti läbi rääkida ja kohandada kolme aasta jooksul.

Šveits võttis igal aastal vastu ainult kindla arvu immigrante, kuid pärast kokkuleppe allkirjastamist Euroopa Liiduga võivad Euroopa Liidu kodanikud nüüd vabalt Šveitsis elada, kui nad suudavad end ära elatada.

Kui SVP ettepanekud referendumil heaks kiidetakse, on sellel otsene mõju Euroopa Liiduga sõlmitud inimeste vaba liikumise leppele.

Immigratsioon on tähtsaim teema ka 23. oktoobril toimuvatel Šveitsi parlamendivalimistel.

Selle aasta 31. augusti seisuga elas Šveitsis 1,751 miljonit välismaalast, mida on 22,3 protsenti riigi 7,9 miljonist elanikust.