Julgeoleku koordinatsioonidirektori büroo tegeleb peaministri nõustamisega riigi julgeoleku küsimustes ning valitsuse julgeolekukomisjoni asjaajamise korraldamisega. Selle töö oluline ja vältimatu osa on riigisaladuse ning salastatud välisteabe töötlemine ja kaitse, selgitas riigikantselei pressiesindaja Kristiina Tiimus Õhtulehele.

Korterid paiknevad riigisaladuse kaitseks vajalikul administratiivalal, mille kohta kehtivad kõrgendatud turvanõuded. Neil ei ole eraldiseisvat sissepääsu ja nende elanikud kasutavad hoonesse sisenemiseks Stenbocki maja väiksemat hoovi. "Eraisikute liikumine administratiivalal nõuab pidevat kõrgendatud tähelepanu, kuid riigikantselei ei saa kontrollida, kes hoones elavad või viibivad ning millega tegelevad. Olukord, kus kortereid ei kasutanud üksnes omanikud, vaid neid üüriti ka välja, kandis endas pidevat julgeolekuriski," selgitas Tiimus.

Korteriomanikega peetud läbirääkimiste tulemusena jõudis Riigi Kinnisvara Aktsiaselts kokkuleppele ruumide omandamiseks 1,57 miljoni euro eest.