Seekordsed lähetused viivad riigikogu liikmeid Šveitsi, Saksamaale, Soome, Prantsusmaale, Belgiasse ja Tuneesiasse.

Riigikogu pressitalituse teatel alustasid juba eile viiepäevast lähetust Šveitsi Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni juht Tõnis Kõiv, liikmed Erki Nool, Marika Tuus-Laul ja Jaan Õunapuu ning riigikogu kantselei direktor Heiki Sibul.

Nad osalevad Šveitsis Bernis IPU 125. assambleel. Seekordse assamblee päevakorras on kolme alalise komitee vaheraportite ärakuulamine.

Rahu ja rahvusvahelise julgeoleku komitee raport analüüsib hea valitsemistava poolt pakutud võimalusi ning nende kasutamist rahu ja julgeoleku tagamisel erinevates maailma kriisikolletes.

Säästva arengu, rahandus- ja kaubanduskomitee lahkab võimu ümberjagamise probleeme ning demokraatia ja inimõiguste komitee vaeb parlamentide võimalusi inimestele tervishoiuteenuste kättesaadavamaks muutmisel.

IPU assamblee peab kinnitama ka organisatsiooni 2012. aasta eelarve ning üldised arengusuunad järgmiseks viieks aastaks, samuti valima assamblee presidendi järgmiseks kolmeks aastaks. Lisaks tavapärasele assamblee tööle kohtuvad Riigikogu IPU delegatsiooni liikmed kolleegidega Ungari, Soome ja Leedu parlamentidest.

Heiki Sibul osaleb ASGP (Parlamentide Peasekretäride Assotsiatsioon) kohtumisel ning parlamendiliikmete koolituse ja arendamise teemalisel konverentsil. Bernis toimuvast IPU iga-aastasest sügisassambleest võtavad osa parlamentide liikmed 157 riigist.

Ergma osaleb kosmosekonverentsil

Riigikogu esimees Ene Ergma ja riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma osalevad täna ja homme Saksamaal Berliinis Euroopa parlamentidevahelisel kosmoseteemalisel konverentsil.

Arutusel on parlamendiliikmete osalus kosmosetemaatika käsitlemisel, kosmosepoliitika ja selle tulevik Euroopa Liidus, kosmosealased väljakutsed nii Euroopa kui üleilmsel tasandil ning kosmose rakendamine julgeoleku kindlustamisel. Tutvutakse ka Saksamaa kosmosestrateegiaga.

Soome ja Prantsusmaa

Riigikogu liige Sven Mikser osaleb esmaspäeval Soomes Helsingis seminaril „Tugevdades Euro-Atlandi julgeolekut: uued väljakutsed, ohud ja võimalused“, mille korraldab Soome Atlandi Nõukogu.

Riigikogu Eesti-Prantsusmaa parlamendirühma esimees Tõnis Lukas, aseesimees Heljo Pikhof ning liikmed Maret Maripuu, Ester Tuiksoo, Rait Maruste, Urve Palo ja Andres Herkel osalevad kogu järgneva nädala jooksul Prantsusmaa Rahvusassamblee kutsel parlamendirühma visiidil Prantsusmaal Pariisis.

Kaks delegatsiooni Brüsselis

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas osaleb kolmapäevast reedeni Belgias Brüsselis Euroopa Liidu mitmeaastase finantsraamistiku 2014 – 2020 Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni osalusel toimuval kõrgetasemelisel konverentsil.

Riigikogu väliskomisjoni liikmed Margus Hanson, Imre Sooäär ja Vladimir Velman, Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed Kalle Palling, Valdo Randpere ja Aivar Sõerd ning riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ning liikmed Ülo Tulik ja Marianne Mikko osalevad kolmapäevast reedeni Belgias Brüsselis tutvumisvisiidil NATO peakorterisse ja Euroopa Liidu institutsioonidesse.

OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni juht Väino Linde osaleb Tuneesias OSCE PA delegatsiooni koosseisus vaatlejana Tuneesia parlamendivalimistel. Tema lähetus kestab neljapäevast kuni järgmise esmaspäevani.