"Tegu on intrigeeriva teosega," on varem Delfile öelnud kirjastuse juht Martin Helme.

Suursaadik Mart Helme on raamatu eessõnas kirjutanud, et Lennart Meri – nii värvika isiksuse kui ka karismaatilise poliitikuna – väärib panegüürika kõrval ausat, ilustamata, tema vigu ja valesidki paljastavat käsitlust.

"Ja kindlasti väärib seda eesti rahvas, kelle teenistuses Lennart Meri välisministri, suursaadiku ja presidendina lõppude lõpuks ju oli," seisab suursaadik Mart Helme eessõnas.