"President Ilves osundas oma teise ametiaja esimeses kõnes väga ajakohastele küsimustele seoses Eesti välisesinduste võrgustikuga,“ ütles Mihkelson Delfile.

Riigikogu väliskomisjon alustas tema sõnul juba sellel kevadel kuulamisi seoses välisesinduste vastavusega Eesti välispoliitika ülesannete ja eesmärkidega.

„Eesti erinevate liikmelisustega kaetud positsioon tänases maailmas ning äärmiselt dünaamiliselt arenevad sündmused, uute mõjukeskuste esiletõus nõuavad meilt olukorra põhjalikumat analüüsi, mille alusel teha piiratud ressurssidele kohaseid otsuseid saatkondade ja esinduste arendamisel või nende ümberkujundamisel,“ loetles Mihkelson.

Kuulamistele lisaks tellis komisjon Mihkelsoni sõnul ka Eesti Välispoliitika Instituudilt teemakohase analüüsi, mis peaks valmima tuleva kuu lõpul.

Mihkelson lisas, et komisjon hakkab oma seisukohta kujundama uue aasta algul.