„Kahe inimese - Roald Johannsoni ja operaatori - lennupiletite ostmiseks saime abi Kredexilt. Kogu sõidu maksumusest kattis seega kaks kolmandikku "Pealtnägija" ja kolmandiku (2150 eurot) KredEx,“ teatas Delfile rahvusringhäälingu meediasuhete juht Anneli Tõevere-Kaur.

KredEx toetab elektriautode ostu eraisikutele ning peab elektriautode mugavaks laadimiseks paigaldama üle Eesti ligi 250 kiirlaadijat ning hoolitsema inimeste piisavast huvist antud projekti vastu.

„Pealtnägija“ saatejuht Mihkel Kärmas rääkis Delfile, et pärast seda, kui avalikustati valitsuse tehing saastekvootide müügi ning elektriautode ostu kohta, hakkasid nad otsima erinevaid rahastamisvõimalusi Jaapanisse sõiduks.

„KredExini jõudis info „Pealtnägija“ meeskonna huvist Jaapanisse sõidu ja ka elektriautode teema vastu ning tänu Elektromobiilsuse projektile oli võimalik saada kokkulepe ajakirjanike tehase külastamiseks ning filmimiseks,“ kinnitas KredExi kommunikatsioonispetsialist Tarmo Seliste.

Huvide konflikt?

Rahvusringhäälingu nõukogu liikme Igor Gräzini arvates on kitsastel aegadel igati normaalne, et oma kulutusi planeeritakse ja projektidele toetust otsitakse. „Mis sõidu rahastamisse puutub, siis ka masu ajal - ja masu ajal veel eriti - on võimalik oma piskut väga arukalt planeerida, nii tehti ka seekord,“ oli Gräzin "Pealtnägija" tegevusega rahul.

ERRi eetikanõunik Tarmu Tammerk elektriautode loos vastuolu ajakirjanduseetikaga ei näinud. "Loo sisu põhjal saab järeldada, et tegemist oli üldhariva materjaliga teemal, mis pakub Eesti avalikkusele põhjendatud huvi. Arvestades elektriautode projekti suurt mahtu, uudsust ja vastuolulisust, on avalikkusel hea teada rohkem infot ka selle kohta, kus ja kuidas neid autosid tehakse," ütles Tammerk Delfile.

Elektriautode programm sai alguse, kui valitsus sõlmis Mitsubishi Corporationiga lepingu 10 miljoni AAU ulatuses saastekvoodi müügiks. Programm näeb ette 507 Mitsubishi iMiev elektriauto kasutuselevõttu Eestis, toetusskeemi koostamist eraisikutele autode soetamiseks ning autodele vajaliku taristu arendamist. Nii toetusskeemi kui ka taristu rajamist korraldab ja haldab SA KredEx.

Mihkel Kärmase kommentaar: "Esimeses järjekorras lähtume me ikkagi ajakirjanduslikust sisust ja seejärel oma eelarve võimalustest. Roald Johannson tegeles ikkagi esimeses järjekorras lugude (ma kordan endiselt Delfi nupust välja jäetud tõika, et tegu oli nelja looga!) organiseerimisega, mitte rahastamise otsimisega. Eelektriautode loo ette valmistamise käigus ilmnes, et meil on võimalik saada tuge Kredexilt, mis oli meile suureks abiks. Tänu sellele saime teha nädala pikkuse komandeeringu, mille käigus salvestati neli lugu. Ainult ühe elektriautode loo pärast poleks me Jaapanisse sõitnud."