“Päris täpset põhjust pole keegi välja selgitanud, seda teadmata ei saa aga midagi ette ka võtta,” ütles Eesti Mereinstituudi merebioloogia sektori juhataja Georg Martin Eesti Päevalehele.

Martini sõnul vaidlevad spetsialistid kolme põhjuse üle. Esimene süüdlane on kunagine tselluloositehas, kes väga kaua heitvett otse Tallinna lahte lasi. Heitveesetted lagunevad merepõhjas aastakümneid, enne kui hävivad. Lagunemisel tekkivad gaasid tõusevad aga pinnale ning tuul puhub need randa.

Teine võimalik süüdlane on linna enda reovesi, mis lastakse sügavale lahte ning millest samuti gaase pinnale tõuseb. Kolmanda võimalusena mainis Martin kohalikke sadevee- ja muid torusid, mis suubuvad otse randa.

Laevaliikluse osa haisu tekitamises on Martini hinnangul minimaalne. “Laevad sõidavad reeglina nii madalas vees, et sõukruvi ja väljuvad veejoad põhjasetteid väga üles keerutada ei tohiks,” arvas teadur. Samamoodi kummutas ta eksiarvamuse vetikate rollist haisu põhjustajana.

Lauluväljaku direktori Riho Rõõmuse sõnul hais ühtegi üritust ära jäta. “Tavaliselt kaitseb laulukaar leha eest,” märkis Rõõmus. “Õllesummeri ajal oli grillimise suitsu ja lihalõhna nii palju, et midagi muud küll nina ei tundnud. Täna (eile — toim) hommikul aga, pärast ürituse lõppu, tundsin küll kohe mingit ebameeldivat haisu,” tunnistas Rõõmus.