Eesti Inimarengu Aruande (EIA) peatoimetaja Marju Lauristin lisas, et meie arengu võti peitub muutuste kiiruses ja järjekindluses, poliitika ja majanduse põimingute vältimises, madalas korruptsioonitasemes, avatuses väliskapitali kiirele juurdevoolule ning tugevas orientatsioonis Põhjamaadele.

Lauristin andis ülevaate ka Eesti kultuurilisest taustast, arengu takistajatest, aga ka väljakutsetest. „Suurim väljakutse on rahvuslik kestlikkus; üheski Balti riigis ei ole õnnestunud välja kujundada terviklikku poliitikat,“ märkis Lauristin.

Lisaks Marju Lauristinile esinesid kultuurikomisjonis ettekannetega keele- ning haridusküsimuste osas veel EIA keelepeatüki toimetaja Tartu Ülikooli professor Triin Vihalemm ning hariduspeatüki toimetaja professor Mati Heidmets Tallinna Ülikoolist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid