Tartu Kunstnike Liidu juhatuse esimees Markus Toompere alustas peale Tartu kunstimuuseumi EKMiga ühendamise teadet otsingut, kus proovis leida liitumise plaani ning reformikava, millele paljud viitasid. Seda polnud aga kusagilt võtta.

"Tundub, et kultuuriministeerium on liikunud tagasi juurte juurde ja riiklikult tähtsaid kultuuripoliitilisi otsuseid võetakse vastu lähtudes suulisest pärimusest," võttis Toompere asja kokku.

Eelnevalt proovis Toompere teabenõuetega nii kultuuriministeeriumilt kui riigikantseleilt teada saada, millistele plaanidele ja reformikavadele Lang ja Ansip viitasid.

"Plaan ei tähenda üksnes dokumenti, vaid ka kavatsust, mõtet, mis ei eksisteeri paberil," vastas talle kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa.

Ka peaministri meeskonna vastus oli sarnane. "Tartu Kunstimuuseumi võimalike ümberkorralduste põhjendatust analüüsivad ühiselt Tartu Kunstimuuseumi ja Eesti Kunstimuuseumi juhid. Nendele samadele analüüsidele ja aruteludele viitaski peaminister infotunnis kui ümberkorraldustele, teise sõnaga reformikavadele. Kaks muuseumit peaksid ühise analüüsiga tulemuseni jõudma detsembriks," teatas peaministri nõunik Henri Arras.

"Oma teabenõuet koostades olete tõenäoliselt eeldanud, et kusagil on füüsiliselt olemas valmis dokument, mida võiks nimetada reformikavaks ning mida soovite näha. Kultuuriministeeriumi ametnikud on kinnitanud, et taolist dokumenti olemas ei ole," lisas Arras.