"Otsust vähendada eluaegsete minimaalset kinnipidamisaega 30 aastalt 20le ei ole," ütles justiitsminister Michal ERR-i uudisteportaalile. "Ei ole ka sellist plaani justiitsministeeriumil ja isegi kui selline ettepanek kerkiks, kahtlen väga, et see minsiteeriumi ja ühiskonna laiema toetuse saaks."

Saates "Pealtnägija" öeldi eile sarimõrvar Juri Ustimenkost rääkiva uudisloo juures, et väidetavalt on võimukoridorides liikvel plaan vähendada eluks ajaks vangi mõistetud kurjategijate ennetähtaegselt vabastamise piiri 30-lt aastalt 20-le.

Eesti vanglates on 37 eluaegset vangi - Viru vanglas 18, Tartu vanglas 11 ning Tallinna vanglas 8.

Justiitsministeeriumi andemetel oli 3. oktoobri seisuga vanglates 3406 vangi. Keskmine toidukulu ühe kinnipeetava kohta on 1,26 eurot päevas. Ühe vangi ülalpidamiskulu kuus on 963,32 eurot.