„Julgen väita, et möödunud valimistel olid noorte küsimused pinnapealsed,” vahendas Keskerakonna pressiteenistus Riibe sõnu, „järgnevatel aastatel hakkab meie riiki üha rohkem kummitama noorte suur tööpuudus, hariduse kehv kvaliteet, kasvav väljaränne, laste vähene sünd, sotsiaalprobleemid ja noorte perede küsimused.”

Riibe sõnul on paljud neist probleemidest ametkondadevahelised ja ükski minister ei vastuta nende eest üksi. „Seetõttu vajame konkreetset inimest, kes vastutaks ja annaks vastuseid, kui olukord ei ole nii nagu peab. Vajame inimest, kes seisaks selle eest, et need teemad jõuaksid lahendusteni ja ka tulevikus koalitsioonilepetesse. Inimest, kes seisaks noorte eest ja oleks ise noortepärane.”

„Olen seisukohal, et järgmises valitsuses peab olema noorteministri ametikoht,” lõpetas Riibe.