Kirjale alla kirjutanud 114 inimest leiavad, et Irboska on ajalooline ja eriline asula, kuid seda ei austata ja väärtustata praegu, isegi solvatakse.

Pöördumises tuuakse ühe näitena, et linnakese 1150. aastapäevaks lootsid elanikud munakivi kõnniteede taastamist endisel kujul, kuid kohale toodi hoopis masinad ja hakati panema asfalti.

See on kirja saatjate sõnul vaid näide sellest, et Venemaa tegelikult ei hooli Irboskast ja parem oleks, kui see alal antakse tagasi Eestile, mille koosseisu see ka varem on kuulunud.

Oma palvet põhjendatakse lisaks ajaloolise taustaga ka sellega, et Eestis osatakse hinnata kultuuripärandit.