Euroopa Liidu riikide toetuse pälvinud uued reeglid võimaldavad senisest hõlpsamalt riike trahvida nende reeglite rikkumise eest, vahendab BNS.

Pakett koosneb viiest määrusest ja ühest direktiivist, mistõttu seda on kutsutud kuuspakiks.

Paketiga kehtestatakse uus kuni 0,2-protsendini SKP-st küündiv trahv euroala riikidele eelarve puudujääki ning võlga puudutava statistikaga manipuleerimise eest. Samuti on ette nähtud intressi teeniv tagatissanktsioon mahus kuni 0,1 protsenti SKP-st euroala riikidele, juhul kui liikmesriik ei täida makromajandusliku tasakaalustamatuse korrigeerimise soovitusi, teatas Euroopa parlament.

Parlamendi teatel ei saa euroala riigid paketi jõustumise järel ignoreerida Euroopa Komisjoni hoiatusi korrastada riigi eelarvepoliitika, kuna pakett peaks tagama kiirema tegutsemise majanduspoliitika muutmiseks ning parandama riike puudutava statistika kogumise usaldusväärsust ja täpsust.

Pakett võeti Euroopa parlamendis vastu napi häälteenamusega, kuna vasakpoolsed fraktsioonid jäid erapooletuks või hääletasid vastu põhjendusega, et pakett puudutab liiga vähe majanduskasvu ja tööhõivet.

Paketi sellele osale, mis puudutab makromajandusliku tasakaalutuse ennetamise meetmeid, andsid saadikud suure häälteenamuse ja leidsid, et sotsiaalsete ja rahaliste nõudmiste vahel oli saavutatud piisav tasakaal.

Kaks nädalat tagasi loobus osa liikmesriike eesotsas Prantsusmaaga nõudest, et Euroopa Komisjoni liikmesriigile tehtava hoiatuse peab liikmesriikide ministritest koosnev Euroopa Liidu nõukogu heaks kiitma.

Saavutatud kokkuleppe järgi võivad euroala riikide valitsused blokeerida hoiatuse avaldamise häälteenamusega. Euroopa Komisjoni hoiatus liikmesriigile antakse välja, kui kümne päeva jooksul pärast Euroopa Komisjoni ettepanekut ei ole Euroopa Liidu nõukogu enamushääletust toimunud.

Paketiga antakse õiguslik alus iga-aastasele riikide eelarvete hindamisele – Euroopa poolaastale ehk Euroopa semestrile. Euroopa Komisjonile antakse enam pädevust ning nähakse ette järelevalvemissioonid liikmesriikidesse. Lisaks saab Euroopa parlament paketi jõustudes õiguse kutsuda ärakuulamisele hoiatuse saanud liikmesriikide rahandusministri.

Eelnõude pakett tõstab parlamendi hinnangul juba kehtiva stabiilsuse ja kasvu pakti tähtsust, et märksa varem ning paremini kontrollida eelarvepuudujääki ja -defitsiiti. Samuti sisaldab pakett uuendusi, mille eesmärk on parlamendi teatel kohustada poliitikuid tegutsema olukordades, kus majandust ähvardab näiteks siseriiklikust kinnisvaramullist või majanduse konkurentsivõime kadumisest tingitud makromajanduslik tasakaalutus. Ennetava tegevuse osaks on hoiatused ja sanktsioonid.