"Kuigi eestlased aeg-ajalt kahtlevad oma e-Tiigri hüppamisvõimes, on muu maailm järjest veendunumalt pilke Eesti poole pööramas sooviga meie kogemustest õppida, ” ütles EASi juhatuse esimees Ülari Alamets. „Lisaks võimalusele olla tähelepanu keskpunktis ja jagada oskusteavet toob konverents kindlasti pikemas perspektiivis tööd ka Eesti IT-sektorile,” lisas esimees.

Eestil on uute e-lahenduste katsetamiseks ka sobiv keskkond ja elanike kõrge e-kirjaoskus. „Riigi ja erasektori koostöö on siinkohal väga oluline, sest uued e-lahendused saavad enamasti alguse poliitilistest otsustest,” selgitas e-Riigi Akadeemia programmijuht Nele Leosk.

Sel aastal on konverentsi põhirõhk avatud valitsemisel ja sellega seonduval infovabadusel, avaliku teabe ja selle taaskasutusega seotud probleemidel ning valitsemise läbipaistvuse suurendamisel. Esimest korda on konverentsi üks päev pühendatud e-demokraatiale ning arutletakse uute tehnoloogiate rolli üle poliitikakujundamises ja kodanike ning võimulolijate omavahelises suhtluses, samuti sotsiaalmeedia järjest suureneva mõju üle. Käsitletakse ka küberjulgeolekut, e-valitsemise juhtimist, elektroonilise identiteedi erinevaid lahendusi, andmebaaside koostööd ning pilveraalindust (cloud computing).

Konverentsil osalevad mitmed maailma mõjukaimad e-valitsemise ja demokraatia eestkõnelejad. Avatud valitsemisest kõneleb Obama Avatud Valitsemise initsiatiivi juht Chris Vein, konverentsile on oodatud ka Harvardi Ülikooli professor, maineka Johan Skytte auhinna laureaat Pippa Norris. Ministrite plenaaril arutavad e-valitsemise rahvusvahelist edendamist vastava valdkonna ministrid Kolumbiast, Palestiinast, Sloveeniast, Jordaaniast, Kreekast ja Venemaalt. Eestit esindab majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Konverentsi saab jälgida online ülekande vahendusel konverentsi kodulehel ning Facebookis, Twitteris ja Flickris. Konverentsil esinejate kohta saab lisainfot konverentsi broshüürist .

ICEGOV nimeliste konverentside korraldaja on ÜRO Ülikooli e-Valitsemise Keskus ja põhikorraldaja e-Riigi Akadeemia. ICEGOV Eesti ürituse läbiviimist toetavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Riigi Infosüsteemide Amet (RIA) ja Avatud Eesti Fond.