„Uurida ja kontrollida saab vaid fakte. See, et vanemohvitsere nimetatakse tattnokkade kambaks, on Georg Kirsbergi väärtushinnang, seda ei saa uurida ega kontrollida,“ sõnas ta.

Ta selgitas, et Georg Kirsbergi lahkumisankeet sisaldab lisaks meelevaldsetele väärtushinnangutele ka faktiväiteid, mida on kevadel sisuliselt kontrollinud kaitseväe peainspektor ning kuriteokoosseisule vastavuse osas ka sõjaväepolitsei.

„See, et kõigil mereväelastel ei ole kõrgharidust on fakt, aga seda me teame niigi, mida siin uurida,“ sõnas ta. Samas väitis Kikkas, et väidetavat seksuaalset ahistamist kontrollisid nad põhjalikult - peainspektor isiklikult vestles kevadel kõikide alusetult süüdistatud ohvitseri naissoost alluvatega ja selgus, et Kirsbergi väide osutus alusetuks.

„Kirsbergi esitatud faktiväited ei leidnud kinnitust ja kuriteokoosseisud puudusid,“ rõhutas ta.

Lahkumisankeedis toodud väidete osas on Kikkase sõnul antud kõikidele seal mainitud isikutele võimalus Georg Kirsbergi faktiväited omapoolsete seletustega kinnitada või ümber lükata. „Mereväe laimuskandaali suhtes ei ole otstarbekas uut juurdlust korraldada, ütles Kikkas.

Aprilli lõpus kirjutas mereväest lahkunud Georg Kirsberg oma lahkumisankeedis, et mereväes lokkab onupojapoliitika, alkoholism, inimeste ahistamine ja mõnitamine. Kirsberg kasutas oma ankeedis, mis on 14 lehekülge pikk, ka värvikaid ning ebatsensuurseid väljendeid ning tõi välja konkreetsed nimed ning süüdistused. Muu hulgas nimetas Kirsberg mereväelasi tattnokkade kambaks.

Ohvitserid, kelle pihta süüdistused on esitanud, kaaluvad asja kohtusse andmist.