Šveitsi riigi toetusrahade eest on kavandatud kümne peremaja tüüpi asenduskodu ehitamist Viljandisse, Saarepeedile, Elvasse ja Juuru, selgub riigieelarve seletuskirjast.

Asenduskodu eesmärgiks on lapse põhivajaduste rahuldamine ning talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning tema ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Asenduskodud ehitatakse üldjuhul uude asukohta, kus teenusel viibivatele lastele oleks tagatud juurdepääs kõigile avalikele teenustele, nagu haridus-, tervishoid ja kultuur.