Võrreldes 2011. aastaga kasvab ERRi eelarve 684 446 eurot ehk kolm protsenti 23 136 737 euroni.

Toetust eraldatakse 1 917 349 eurot, mis on 958 675 eurot vähem, kui 2011. aastal riigikogu poolt eraldatud ühekordse toetuse arvelt, mis eraldati uue Ringhäälingumaja projekteerimistööde lõpetamiseks.

Uue maja ehituse ettevalmistamiseks eraldatakse järgmise aasta eelarvekava kohaselt 958 675 eurot ning uue maja ehitusega planeeritakse alustada 2013. aasta alguses.

Ringhäälingumaja võimaldab viia kogu ERRi tegevuse uuele kvalitatiivsele tasemele, parandades avalik-õigusliku ringhäälingu võimalusi talle seadusega pandud ülesannete täitmisel ja tõstab ta konkurentsivõimet, võib lugeda seletuskirjast.

Olulise tegurina tuleb arvestada, et paranevad ka ERR töötajate töötingimused. Tehnika soetamiseks eraldatakse järgmisel aastal 958 674 eurot.

Rahvusringhäälingu koosseisu kuulub kaks telekanalit — ETV ja ETV2 — ning viis raadioprogrammi — Vikerraadio, Raadio 2, Raadio 4, Klassikaraadio ja Raadio Tallinn.

Lisaks on ERR-il uudisteportaalid eesti ja vene keeles, millele alates 2010. a teisest poolaastast lisandus ka inglise keelne uudisteportaal ning spordiportaal, lasteportaal Meieoma, samuti rikkaliku videoarhiiviga ETVpluss.

Eesti Rahvusringhääling on EBU (European Broadcasting Union — Euroopa Ringhäälingute Liit) liige.