Riigieelarve seletuskirjas seisab, et Eesti Kirikute Nõukogu kaudu toetatakse oikumeenilist tegevust, mille hulgas on ka vaimulike saadete tegemine Eesti Rahvusringhäälingus.

Samuti on raha ette nähtud kirikutevaheliseks laste- ja noorsootööks, kirjastustegevuseks ning siseriiklikuks ja rahvusvaheliseks religioonidevaheliseks dialoogiks.

Ka munkade ja nunnade ravikindlustuse eest tasub riik.

Riigikassast toetatakse meediaväljaandeid Eesti Kirik ja Raadio 7, Eesti Piibliseltsi, Meremeeste Misjoni korraldamist, konfessionaalsete kõrgkoolide korraldatavat täiendõpet ja teisi oikumeenilisi projekte.