Eelseisev aasta on filmiaasta ning selle raames toetatakse senisest enam Pimedate Ööde filmifestivali ning Pärnu Antrpoloogiafilmide festivali, filmifestivalide ja aasta läbi vältavate ürituste tarbeks on planeeritud kokku üle 512 000 euro, teatas kultuuriministeerium.

Kaunite kunstide valdkonnas kasvavad oluliselt eraõiguslike muusikakollektiivide, kontserdikorraldajate ning muusikafestivalide toetusprogrammide mahud. Selleks et tagada kontserdikorraldajatele pikemaks ajaks kindlustunne, on kavas toetust jagada nii kevadel kui ka sügisel. 2012. aastal taastab ministeerium toetuse muusikatrükiste väljaandmiseks ning paranevad võimalused osaleda kirjandusmessidel. Ministeerium toetab tuleval aastal esmakordselt ka Eesti Disainikeskuse tegevust.

Kultuurieelarvest rahastatakse edaspidi täies mahus nii Eesti osalemist Veneetsia kunstibiennaalil kui ka kultuurilehte Sirp, mis senini said osaliselt toetust riigieelarvest ja osaliselt Kultuurkapitalilt. Nende toetamine täies mahus riigieelarvest võimaldab Kultuurkapitalil teha uuel aastal rohkem sisulisi otsuseid.

Järgmisel aastal tõuseb 100 000 euro võrra pühakodade renoveerimise programm, selle raames alustatakse Pöide kiriku restaureerimisega ning mahukad tööd jätkuvad ka Kuressaare Laurentiuse ja Tartu Pauluse kirikutes. Kultuuriväärtuste valdkonnast on väga oluline ka järgmisel aastal avatav Meremuuseumi lennusadam, kus valmib terves Läänemere regioonis unikaalne ekspositsioon, ühtlasi päästetakse hävimisest ainulaadsed arhitektuuri- ja ajaloomälestised - koorikbetoonist vesilennukite angaarid.

Spordivaldkonnas toetatakse sportlaste ettevalmistamist ja osalemist Londoni suveolümpiamängudel, selle tarbeks eraldab riik 862 000 eurot Eesti Olümpiakomitee kaudu, lisaks rahastatakse olümpiaks valmistumist hasartmängumaksust laekunud summadest.

Kultuuriministeerium jätkab muu hulgas ka lastele eluks vajaliku oskuse, ujumise algõpetuse toetamist. Oluline on ka spordialaliitude ja noortespordi baasrahastamine ning Eestis korraldatavate rahvusvaheliste võistluste ja nendel osalemise toetamine.

Järgmisel aastal tehakse ulatuslikke renoveerimistöid saastekvootide müügist saadud vahendite abil. Renoveerimistööd seisavad ees Vanemuise Teatris, Ugalas ja Nukuteatris. Korda saab ka Mart Saare muuseum Hüpassaares.