Kirsberg heitis mereväe ohvitseridele ette puudulikku haridust. Kirsbergi sõnul olid paljud ohvitserid läbinud vaid välismaal täienduskursusi, aga vajalik oleks akadeemiline kõrgharidus.

Värk möönis, et Lääne kõrgemad sõjakoolid võrdsustati kõrgharidusega tagantjärgi, kuid uuest aastast peavad need ohvitserid, kel ei ole kõrgharidust, mereväest lahkuma.

Kirsberg väitis, et ta tegi inglise keele testi ühe ohvitseri eest ära. Värgi sõnul on seda raske kellegi eest teha. Ka üldfüüsilise testi tulemusi, mille objektiivsuse Kirsberg kahtluse alla seadis, on Värgi sõnul raske võltsida.

Kui Kirsberg väitis, et mereväe arst jagas kergekäeliselt arstitõendeid üldfüüsilisest testist pääsemiseks ja kõrgemad ohvitserid said tõendeid tema sõnul kergelt, siis Värk ei taha uskuda, et ohvitserid on seda teadlikult teinud.

Kirsbergi väiteid on tema sõnul kontrollitud ja need ei vasta tõele.

Ühe ohvitseri pidev pohmellis peaga tööle ilmumine ja naiskolleegile lähenemiskatsed ei leidnud Värgi sõnul kinnitust. Värgi sõnul kontrollis merevägi ka seda episoodi ja väitis, et sel ei ole alust.

Ühe aastatetaguse episoodina kirjutas Kisberg ohvitserist, kes oli laevas ukse taha kakanud ja hiljem käskinud ajateenijal see ära koristada. „See ei ole minu teada tõsi, see on Kirsbergi fantaasia vili,“ ütles Värk. „Ma olen vestelnud selle ohvitseri ja tema kaasteenijatega, aga see ei vasta tõele.“

Värk: alkohol pole mereväes probleem

„Ma ei leia, et alkohol oleks mereväes mingisugune probleem,“ ütles Värk, kuid möönis, et karistatud on ajateenijaid, kes naasevad väeossa pärast linnaluba alkoholijoobes.

Korruptsiooni tõttu mereväes on aastate eest paar inimest ka ametist vabastatud, kuid Värk rääkis, et kuna väga palju koostööpartnereid Eestis laevaremondi alal ei ole, siis on võimalik, et samal alal tegutsevate meestega istutakse ikka ja jälle koostööks laua taha.

Nii sõjaväepolitsei kui kaitseministeeriumi menetluses on praegu ka riigihangete korruptsioonikahtlus.

Värgi sõnul ei ole ükski mereväelane saanud riigihangetest isiklikku kasu ega Eesti riik saanud mingit kahju. Tema sõnul on tegemist ringihangete seaduse puudustega.

Kirsberg aga on kindel, et merevägi on eraldunud koht Koplis, kus teatud grupeeringud võivad teha, mis tahavad. „Asjad saab ilusti kinni mätsida ja avalikkuse ette ei tule midagi,“ ütles Kirsberg.

Värgi sõnul Kirsberg ebaõnnestus ohvitserina ja tal polnud autoriteeti kaaslaste seas. Ta pakkus, et Kirsberg on kibestunud ja püüab nüüd põliseestlaste partei liikmena omale tähelepanu tõmmata ja poliitilist kasu lõigata.

Kirsberg aga läheb enda sõnul Saksamaale ennast täiendama, kus talle määratud stipendium ületab mereväes võimalikku teenitavat palka.