Samuti ahistatakse seksuaalselt naissoost alluvaid ning mõnitatakse ning solvatakse teenistuskaaslasi.

Lahkunud ohvitser toob välja terve rea konkreetseid juhtumeid ning isikunimesid. Samuti on tal konkreetsed ettepanekud, et olukorda parandada.

Kogu süüdistus võtab enda alla 14 lehekülge, Delfi esitab mõned katked. Delfi toimetus teab kõnealuse endise mereväeohvitseri nime.

Kogu juhtkond lahti lasta

„Tegelikult on ainus moodus siin midagi parandada kogu Mereväe juhtkond lahti lasta. Tuleb viia läbi põhjalik juurdlus, kutsudes tunnistajaks ka neid, kes siin enam ei tööta, mille käigus välja selgitada kõik siin toime pandud ametialased kuriteod, võimu kuritarvitamised ja onupoja poliitika. Hakata ametikohtade määramisel arvestama ka inimeste reaalsete oskustega.“

„Kõik Mereväe probleemid on tingitud ühest faktorist — teatav bande staabiohvitsere on Mereväe muutnud oma isiklikuks kajääriteenistuseks, kus ei tegelda organisatsiooni kui terviku huvide arendamisega.“

„Lähtuvalt oma alaväärsuskompleksidest ja ametialasest laiskusest, ei soovi Mereväe ohvitserid enda alluvuses tarkasid töötajaid näha. Sest uue auastme saamiseks ei ole vaja ette näidata töötulemusi, piisab ainult kolme- või nelja-aastasest molutamise staažhist.“

“Mereväe maskotina on tuntuks saanud üks ohvitser. Vaatamata suurele mölale, pole ta üldfüüsilise testi sooritamisega, vastavalt ausatele kriteeriumidele, veel hakkama saanud — positiivne tulemus on tal muidugi kirjas, sest ülemustele nii vajalikku koogutajat ei saa läbi kukutada. Oma eluga totaalselt läbipõlenud alkaššist kelner sai küll, subordinatsiooni liini rikkudes, Soome Vabariigi Maakaitsekõrgkooli Meresõjakoolist magistrikraadi kätte, kuid sõjaväelise käitumise tundides oli ta tõenäoliselt purjus, sest vastasel juhul oleks väga raske seletada, miks ta täis peaga tööle tulles oma naisalluva käest pidevalt keppi lunib. Ja seda saamata hakkab oma ametivõimu kuritarvitama.“

“Peale selle tunneb üks ohvitser rõõmu ka inimeste mõnitamisest, kellele meeldib sporti teha. Kord, spordiriided seljas, hakkasin jooksma minema, mispeale tuli mulle vastu ohvitser ja küsis: “Kas oled pede, kas lähed Angelisse või Gastanovkasse?“

Ohvitserid joovad koos ajateenijatega

„Mõningad kaadriallohvitserid käivad oma ajateenijatega nädalavahetusel koos joomas! Kusjuures ise nad (kaader) oma väärast käitumisest aru ei saa.“

„Selles kirjatöös on on piisavalt materjali, et oma ohvitsere karistama hakata (isegi vangi panna), kuid selle peale isegi ei mõelda.“

„Kui nüüd paar aastat hiljem nende ajateenijate juures läbi viia küsitlus ja küsida, kui hea koht Merevägi on, siis loomulikult nad vastavad, et täiesti hale urgas, kus ülemused ajateenijatega koos joomas käivad.“

„Peale selle puudub isandatel igasugune elementaarne eruditsioon ja silmaring — vesteldes kuldseid paguneid kandva härraga, jääb mulje, nagu räägiks Marsilt Maale kukkunud olendiga, kes veel avastab enda ümber olevat sotsiaalset ja geograafilist keskkonda. Elementaarsed teadmised oma riigist on sama võõrad kui spordi tegemine.“

„Tegemist on 30. kuni 40. aastaste tattnokkade karjaga, kes ei ole oma elus mitte kunagi mitte millegagi hakkama saanud. Pooltel ohvitseridel kauges Kopli džunglis puudub kõrgharidus. Seda pole neil kolmel põhjusel, esiteks ära mandunud ja ära joodud aju poleks iial võimeline vastu võtma rohkem tarkust, kui 10-20 aastat tagasi lõpetatud kolka keskkool talle vägisi pähe surus. Teiseks mõjub kõrghariduse omandamine karjäärile negatiivselt — arenenud mõistus ei suudaks enam ülemustega ühist jututeemat leida. Kolmandaks ei arvestata kõrghariduse omandamist karjääriteenistusel — hoolimata sellest, et sellekohane seadus Vabariigi Valitsuse tasandil juba vastu on võetud, ei ole see veel Mereväkke jõudnud.“

Mereväelased ei suuda väikelaeva kapteni eksamit teha

„Staaride paraadi eesotsas on ülekaalus olev teine ohvitser /---/. Tema suurimaks vägiteoks (vb ka kogu Mereväe ajaloo tähtsündmuseks) tuleb pidada tööajal, täis peaga, laeva (Vaindlo) põrandale sittumist. Oma sitahunniku käskis ta ajateenijal ära koristada — mis tegelikult on kriminaalkorras karistatav tegu, mille eest igas arenenud sõjaväes päevapealt lahti lastakse. Kuid Mereväe juhtkonna hinnangul väärivad sellised aktsioonid heakskiitu, mispeale härrale, teiste aumärkide hulgas, Mereväe teenetemärk omistati.“

„Mereväe krooni kandev, ning oma kummardajate karja juhtiv, kolmas ohvitser, on suutnud kogu organisatsiooni oma nägu kujundada. Ennem, kui kriitika juurde asuda, võib öelda tema kohta ka ühe hea sõna. 2010 aasta kevadel korraldati Mereväe ohvitseridele Eesti Jahtklubide Liidu poolt aktsioon omandada väikelaevajuhi tunnistus (kuni 24 m). Selle tarbeks tuli sooritada lihtsustatud eksam, millega ohvitser vist omal jõul hakkama sai — erinevalt paljudest teistest ohvitseridest, kes kirjutasid maha (kuna tegemist oli paaristööga) või ei teinud seda üldse. See näitab jällegi ära ohvitseride pädevuse, mehed, kes teenivad Mereväe aluste peal laevajuhtidena, ei ole võimelised sooritama lihtustatud väikelaevajuhi eksamit.“