Tallinna geograafiaõpetajate ainesektsiooni juhataja Pilvi Taueri sõnul on küll esimeste töönädalate põhjal raske hinnata, kas ja kuidas on uus õppekava koolides rakendunud, kuid esimesed mured ja rõõmud on juba ilmsiks tulnud.

Põhikooli osas on võimalik õppekava leheküljelt leida loodusainete alt valdkonnaraamatud, kus on näiteks geograafiakursus õpetaja jaoks päris hästi lahti kirjutatud.

"Õpetaja saab vaadata, mida ja kui põhjalikult tuleks käsitleda, ka on seal loetletud ka internetipõhiseid lisamaterjale," tõi Tauer positiivse näite.

Ka suuremad kirjastused nagu AS BIT ja Studium on tema sõnul välja andnud uuele õppekavale vastavad õpikud-töövihikud 7. klassi jaoks.

"Koolibri on jõudnud ära trükkida 7. klassi õpiku I osa, kodulehel on märge, et II osa on ilmumas," kirjeldas Tauer hetkeseisu. "Kuna koolide rahakotid on suhteliselt õhukesed, siis ei pruugi kõik koolid uusi õpikuid aga tellida."

Tauer möönis, et põhimõtteliselt on võimalik õppida ja õpetada ka vanade, olemasolevate õpikute baasil, kuigi see on keerulisem, sest 7. ja 8. klassi teemad on omavahel sassi aetud ja olemasolevaid õpikuid tuleb omavahel kombineerida.

"Aga see on hea tahtmise juures võimalik," lausus ta.

Gümnaasiumi osas on asi nutusem

Tauer täpsustas, et teatavasti rakendus sel sügisel uus õppekava kohustuslikus korras 7. klassis. "Gümnaasiumi õppekava rakendamise kohta on ju lihtsalt märge, et see peab olema koolides vastavusse viidud hiljemalt 2013.aasta 1. septembriks," selgitas ta.

Et see aeg on veel kaugel ja ei ole riiklikul tasandil kursusi nii põhjalikult õpetaja jaoks lahti kirjutatud, kui seda on põhikoolis ja ka õpikud-töövihikud on vanad.

"Gümnaasiumiõpetaja saab oma isiklikku vaba aega piisavalt kulutada uue ainekava lahtimõtestamisele, teemade käsitlemise järjekorra muutmisele ja ka suisa uute teemade jaoks materjali kokkuotsimisele," kirjeldas Tauer õpetaja tööd.

Tema sõnul on nendes koolides, kus 10. klassis mindi sel sügisel üle uuele õppekavale, õpetajatel tööpõld lai. "Võib-olla kahe aasta pärast, kui enamus õpetajaid on ise selle töö ära teinud, tekkib õppekava portaali tagantjärgi ka midagi riiklikul tasandil," pakkus ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid