Kes Euroopa kooliõpikuid lehitseb, leiab palju negatiivseid näiteid islami kohta. Pildid ja tekstid kinnitavad moslemivastaseid eelarvamusi ning kujutavad islamit Euroopa-välisena, kirjutab Hamburger Abendblatt.

Kooliõpikute uuringu tellis Saksamaa välisministeerium ning uuringu viis läbi õpikute teadusuuringuinstituut Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung. Instituut vaatas läbi 150 õpikut Saksamaalt, Austriast, Prantsusmaalt, Hispaaniast ja Inglismaalt ning neist 27 õpikut analüüsiti täpsemalt. Teadlased tunnistavad, et tulemus ei ole esinduslik.

Uuring näitas aga suundumusi, mis Euroopa õpikutes sarnanesid. Õpikud toonitavad Euroopa ning islami vastasseisu. Sarnasusi on liiga vähe.

Islami ajalugu on Euroopa kooliõpikutes valdavalt keskaja ajalugu. Pärast islami „kuldaega“ ning ristisõdasid lähevad paljud autorid kohe olevikku ning kirjutavad migratsioonist ja islamistlikust terrorismist. Tihti puudub selle usundi reformliikumine alates 19. sajandist täielikult. Kultuuriline seisak juba keskajast – see on üks islami stereotüüpidest, mis õpikutekstidest õpilaste pähe kantakse.

Riikide võrdluses ei ole õpikutes suuri erinevusi. Esile kerkib, et autorid kirjutavad raamatutes „islamimaailmast“ ja „islami konfliktidest“. Tihti võrdsustatakse islamimaailm araabiamaailmaga. Õpikutes puudub selektiivsus, vastupidiselt kristluse kujutamisele.

Samas leidub ka teistsuguseid raamatuid, kus autorid üritavad teadlikult islami ning terrorismi vahelisi seoseid vältida.

Õpikute teadusuuringuinstituudi juhataja Simone Lässigi sõnul ei ole uuringu eesmärgiks õpikute kallal näägutamine. Õpikud peavad väga vastuolulisi ootusi täitma. Tähtis on teadvustada moslemite arusaamu Euroopas, kuna õpikud vahendavad teadmisi ning jäädvustavad need tihti isegi mitmetesse põlvkondadesse.

Integratsiooni teema pressiesindaja Memet Kilic roheliste parteis ütles, et moslemid peavad oma maine kallal töötama ning õpetajad peaksid heterogeense islami klassiruumi tooma, koos selle erinevustega Indoneesias, Türgis ja Saudi-Araabias.