Hoolekogu arutab kriminaalasja lõpetamise määruses toodut ja analüüsib kitsaskohti, millele määruses on viidatud, teatas pressiesindaja.

Kriminaaluurimine ei tuvastanud Haapsalu Lastekodu personali töös kasvandike hooldamise ja turvalisuse tagamisel sotsiaalhoolekande seaduse rikkumist, mis oleks mõjutanud tulekahju põhjustatud raske tagajärje saabumist. Sellegipoolest peab hoolekogu koos maavalitsusega vajalikuks määruses toodut arutada ja analüüsida.

Haapsalu väikelastekodu põlengus hukkus 20. veebruari pärastlõunal kaheksa last ja kaks noorukit. Nende surma põhjustas vingumürgitus.

Haapsalu väikelastekodu kaheksa lapse ja kahe täisealise hoolealuse hukkumisega põlengu kriminaaluurimine lõppes süüdistusi esitamata, kuna tulekahju põhjustaja jäi leidmata.