Piirmäärade kaotamine on loomulikult hindu tõstnud, kuigi mul endal päris otsest kogemust sellega ei ole. Tean aga paljusid omanikke, kes tahavad küll hinda tõsta, kuid pole seda veel teinud. Ollakse ikka ebakindlad ega teata, mille alusel ja kui palju tohib tõsta.

Umbes pooled tagastatavate majade üürnikud on vanemad ja vaesemad inimesed, kellele niikuinii käiks kõrgem üür üle jõu, ükskõik kus nad ei elaks. Nende elukohaga on tõesti probleeme, aga tean näiteks juhtumeid, kus endisesse ühiselamusse Tiigi tänaval osteti 40.000 või 50.000 krooni eest pensionärile kööktuba. Sugulased lihtsalt leidsid, et nii on turvalisem kui ebakindlas üürikorteris.

Hindade vabastamise mõju korterite üüriturule üldiselt on aga Tartus raske hinnata. See on seotud ülikooliga ja väga hooajaline: suvel tunduvalt elavam kui talvel, suvel on ka hinnad kõrgemad.

Ma ei julge seega prognoosida hindade mõju pikemas perspektiivis, mida Eestis on üldse väga keeruline teha. Küll võin kindlalt öelda, et paljud inimesed on hakanud nüüd tõsiselt mõtlema oma eluaseme ja selle tuleviku peale. Seni sai elatud väga mugavalt ja mõttetult madala üüriga, mida see viis krooni ju on, kuid enam nii ei saa.