Ilves nendib oma raamatus, et eestlased on pidanud ka pärast taasiseseisvumist kogema soomlaste üleolevust ja alandavat käitumist nii argielus kui ka poliitilistes suhetes, kirjutab Suomen Kuvalehti.

Soome poliitikud imestavad Ilvese arvamuse üle. Nende arvates on suhted naaberriigiga võrdõiguslikud ja vennalikud.

„Kriitikale pole alust. Suhtume Eestisse nagu naaberriiki ja vennasrahvasse suhtutakse: soojalt ja asjalikult,“ ütles keskerakonna pikaaegne ja mõjukas tegelane ning parlamendiliige Seppo Kääriäinen.

Endine välisminister Ilkka Kanerva (koonderakond) arvas, et mingit enese kõrgemaks pidamise kompleksi ei ole. Riikide suhted poliitika- ja spordivallas on vennalikud. Kanerva meelest on eestlased väga emotsionaalne rahvas, kellele on tähtis, et teised ütleksid avalikult, et on nende poolt.

Kanerva parteikaaslane, parlamendiliige Pertti Salolainen on sama meelt:

„Valdav osa soomlastest suhtub Eestisse ja eestlastesse politiivselt, peame neid vendadeks ja õdedeks. Kui Eesti taasiseseisvus, püüdsime igati aidata,“ ütles Salolainen.

Ka vasakliidu endine esimees Martti Korhonen ei ole avastanud soomlaste suhtumises üleolevust. Pea ainukeseks probleemiks peab ta Eestist Soome liikuvat ehitusala musta tööjõudu. Korhoneni hinnangul võib see ka osaliselt mõjutada soomlaste suhtumist.

Roheliste parlamendiliige Outi Alanko-Kahiluoto tuletab meelde, et Soomes on alati kõrgelt hinnatud eesti kultuuri, näiteks kirjandust. Ta ei ole jälginud Eesti-Soome-teemalist väitlust, kuid peab kahetsusväärseks seda, kui Ilves on tundnud, et soomlaste suhtumine on alandav.

Väliskaubandusministri Alexander Stubbi (koonderakond) meelest ei ole mingit probleemi. Tegemist on tormiga veeklaasis ja „teatud ajakirjanike vahelise avaliku väitlusega“. Stubb viitab siin ajalehes Helsingin Sanomat avaldatud Kaja Kunnase uudisteanalüüsile, milles Kunnas käsitleb eestlaste kriitikat Helsingin Sanomates ilmunud Eesti-teemalistele artiklitele.

„Ma pean president Ilvese arvamustest lugu. Ma ei usu, et selles väitluses oleks üldse küsimus temast,“ ütles Stubb.