Kinnipeetud Temirlan Igajevilt ja Israil Hatšukajevilt võeti ära kaks automaati, miinipilduja koos kuue mürsuga, püstol, üle 300 padruni, isetehtud lõhkeseadeldis ja raadiosaatja.

Peale selle tapeti Avtura külas kaks tagaotsitud sissi, kes avasid neid vahistama tulnud sõjaväelaste pihta tule.