Valitsus leidis, et eelnõu põhimõtet tuleb toetada ning selle probleemi saab lahendada sotsiaalministeeriumis välja töötatud laste õiguste kaitse kontseptsiooniga, teatas BNS-ile valitsuse pressiesindaja.

Sepa ja Tootseni eelnõu ei toetanud ka sise-, sotsiaal- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Sepp ja Tootsen algatasid aprilli lõpus lastekaitseseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt keelataks alla 18-aastastel noortel viibida täiskasvanud saatjata alates kella 21 kohtades, mis tegelevad alkohoolsete jookide jaemüügiga.

Siseministeerium toetas eelnõule lisatud arvamuses Sepa ja Tootseni algatust, kuid märkis, et esitatud kujul pole võimalik eelnõu toetada.

“Eelnõu sõnastus on ebaõnnestunud, kuna see keelab alla 18-aastastel viibida pärast kella 21 ilma täiskasvanud saatjata alkoholi jaemüügi õigust omavates asutustes, kus ei pakuta alkohoolseid jooke kohapeal tarbimiseks, näiteks toidupoed,” seisab siseministeeriumi arvamuses.

Siseministeeriumi hinnangul jääb segaseks ka eelnõu säte, mis annab kohalikule omavalitsusele õiguse esitada avaliku ürituse korraldajale täiendavaid nõudeid ning kehtestada piiranguid, kui ürituse ametlik lõpp on kavandatud hilisemaks kui kella 21.

Siseministeerium märkis, et kehtiva seaduse kohaselt ei tohi alaealised ilma täiskasvanud saatjata viibida avalikus kohas kella 23-6. 1. juunist 31. augustini kehtib alaealiste liikumispiirang kella 24-5.

Sotsiaalministeerium leidis, et alaealisi on võimalik ka teiste vahenditega hoida eemal avalikest kohtadest. Ministeeriumi hinnangul on see saavutatav noorte vaba aja sisustamisega, baariomanike koolitamisega ning järelevalve suurendamisega.

“Pakutud sõnastuses seaduse muutmisega ei tohi alla 18-aastane isik viibida pärast kella 21 kaupluses, toitlustusettevõttes, majutusettevõttes, etendusasutuses, rahvamajas, muuseumis, vee- või õhusõidukis, rongi restoranvangunis, rändkaupluses, avalikul üritusel, erijuhtudel ka algkooli, põhikooli gümnaasiumi kutseõppeasutuse ruumides asuvas müügikohas,” leidis sotsiaalministeerium.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium märkis eelnõule lisatud arvamuses, et eelnõu ei ole võimalik toetada, kuna see keelaks alaealiste sisenemise pärast kella 21 kauplusesse, supermarketisse või bensiinijaama. Samuti teeks eelnõu võimatuks alaealiste osalemise uue aasta ja jaanipäeva üritustel.

“Seletuskirja kohaselt on eelnõu eesmärk piirata alla 18-aastaste viibimist ilma täiskasvanud saatjata kohtades, kus pakutakse alkohoolseid jooke kohapeal tarbimiseks, mida ei ole aga eelnõu tekstist võimalik välja lugeda,” seisab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi arvamuses.

Eelnõu algatanud Evelyn Sepa ja Toivo Tootseni sõnul on viimane aeg asuda välja töötama Eesti terviklikku alkoholipoliitikat, mis tänaseni paraku puudub. “Vohav liberaalsus on ilmselt üheks põhjuseks, miks alkoholi tarbimine noorte hulgas üha kasvab. Sellest tulenevalt kasvab ka alaealiste kuritegevus,” ütles Sepp.

Seletuskirjas viitavad algatajad, et mitu omavalitsust on sellist keeldu küll vajalikuks pidanud, kuid on seda kehtestades sattunud seadusega vastuollu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid