Oleksenkole mõisteti talle karistuseks 3 aastat vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui ta ei pane 3-aastase 6-kuulise katseajal toime uut tahtlikku kuritegu, teatas Viru maakohus.

Peretruhhinile mõistetud 1 aasta 6 kuud vangistust ei pöörata samuti täielikult täitmisele, kui ta ei pane 18-kuulisel katseajal toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab talle pandud kontrollnõudeid.

Sama otsusega konfiskeeriti tahtliku süüteoga saadud vara, s.o sularaha summas 108 347,14 krooni (ehk 6924,64 eurot).

Oleksenkolt ja Peretruhhinilt on mõistetud välja sundraha ja kriminaalmenetluse kulud. Otsusele saab esitada apellatsiooni 15 päeva jooksul.

Tegutsedes grupis koos tuvastamata isikuga ajavahemikul alates 06.11.2008.a – 20.12.2008.a pidi Oleksenko vastavalt kokkuleppele leidma variisikuid, kellel olid juba või kes avaks erinevates Eesti pankades pangakontosid ja annaks Oleksenkole tasu eest internetipanga salasõnu, pangakaarte ja muid dokumente, mis kinnitavad kontode kasutusõigust. Sellise tegevuse eesmärgiks oli saada kontrolli mitme pangakonto üle, mida kasutades oleks võimalik toime panna rahapesu.

Oleksenko palvel ning juhtimisel said isikud, kes aitasid kaasa kuriteo toimepanemisele (sealhulgas Peretruhhin), 2008 aastal enda valdusesse ühe mehe pangakonto salasõnad ja pangaandmed. Pangakontonumbrid ja kontode omanike andmed andis Oleksenko edasi tuvastamata jäänud kaasosalistele Saksamaal.

Seejärel laekusid variisikute pangakontodele erinevatel ajaperioodidel erinevad välismaksud Saksamaalt ilma sealsete kontode omanike teadmise ning loata, seejärel organiseeriti laekunud summade väljavõtmine Jõhvi pangakontorites ning sularahaautomaatide kaudu.

2008.a novembri lõpus (täpne kuupäev tuvastamata) pöördus Peretruhhin Oleksenko ettepanekul ja juhtimisel ühe mehe poole ja palus 5000 krooni eest luba kasutada ajutiselt tema pangakontot. Pangakaardi ja internetipanga salasõnad saanud, andis Peretruhhin need Oleksenkole üle, kes sel viisil mehe konto üle kontrolli saades andis omakorda need konto andmed oma tuvastamata jäänud kaasosalisele.

Peale seda, (6.11.2008) kanti arvele üle 10 107,73 eurot (157 940 krooni). Nimetatud raha ülekandmine toimus välisriigis elava isiku kontolt. Samal päeval võttis Oleksenko pangakaardi abil sularahaautomaadi pangakontolt välja kaudu 50 000 krooni, saadud raha andis Oleksenko uurimise käigus tuvastamata isikule. Summa 108 347 krooni oli panga poolt blokeeritud, Oleksenkol ei õnnestunud seda kontolt välja võtta.