Ministri sõnul näitavad praegused koolide edetabelid ainult seda, missuguste tulemustega õpilased riigieksameid tegid. “Koolide kohta ei ütle see tabel suurt midagi, pigem tuleb vaadata sisulist tööd, mida koolides tehakse,” rääkis minister Delfile.

Koolides toimuvat tuleks ministri sõnul uurida väga mitmest aspektist ja seda ka tehakse. Minister Aaviksoo leiab, et väline ja sõltumatu analüüs oleks parem, kui luua riiklik bürokraatia. “Mida erinevamate vaatenurkade alt hariduselu hinnatakse, seda parem,” on Aaviksoo veendunud.

Aaviksoo tõi eeskujuks ka välisriigid, kus uuringuid tellivad ja avaldavad erinevad meediaväljaanded. Niisugune väline ja sõltumatu analüüs oleks tema hinnangul parem kui riiklik bürokraatia.

Minister leiab, et näiteks õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate rahuloluuringuid võiks läbi viia ka vastavaid gruppe koondavad organisatsioonid.

“Kodanikuühiskonna hinnangud on usaldusväärsemad kui maksumaksja raha eest ülalpeetavad uurimisasutused,” kõneles Aaviksoo. “Koondada see kõik haridusministeeriumi kätte on bürokraatlik ja kaugeltki mitte nii efektiivne kui kodanikuühiskonna järelevalve.”