“Kohanimenõukogul ei ole õigust omavalitsust kohustada tänavanimesid muutma ja seepärast tahamegi neile selgitada nende nimede sobimatust,” ütles nõukogu esimees ja siseministeeriumi nõunik Tiit Sepp ajalehele Põhjarannik.

Sepp püüabki teisipäeval Narva võimu- ja üldsuse esindajaile selgitada, et Daumani ja Tiimanni nimelised tänavad ei ole Eesti vabariigis sobivad.

Vabadussõja ajal, kui Narva oli Eesti Töörahva Kommuuni võimu all, olid lätlane Abs Daumanis (Dauman) ja eestlane August Tiimann need, kelle eestvõttel hukati kümned süütud inimesed, kirjutas ajaleht.

“Ma ei arva, et Narva peaks põlistama selliseid kurjategijaid,” ütles Sepp.

Narva linnavalitsus esitas pärast teema tõstatamist Põhjarannikus volikogule eelnõu kahe tänavanime muutmisest, kuid volikogu on selle kalevi alla pannud. Sepp nentis, et Narva on ainus omavalitsus Eestis, kus kohanimede muutmine on volikogu pädevuses, mujal teeb seda linna- või vallavalitsus.

Narvas on nende tänavate nimede muutmisel väidetud, et see läheks maksma pool miljonit krooni. Sepa sõnul on see täielik absurd ning toiming maksaks kõige rohkem 15.000 krooni.