Nimekirjas on 20.000 hektarit metsa, mille väärtus on 200 miljonit eurot, väike palee ja veel kolm kinnisvara, ütles Andreas Reiner AFP-le.

“Kinnisvara oli Habsburgide eraomand ning natsid sundvõõrandasid selle karistusena nende (Habsburgide) aktiivse võitluse eest natsismi vastu,” märkis ta.

Reiner ütles, et Christian Habsburg Lothringen esitas hagi 2001. aastal Austrias vastuvõetud seaduse alusel, milles nähakse ette kompensatsiooni maksmist holokausti ohvritele.