Saatekülalised avaldasid lootust, et (juhul kui osutub valituks, siis) tagasi valituna suudab Ilves näidata, et ta ei ole teda toetavate erakondade marionett.

President peaks julgema rääkida ka ebapopulaarsetel teemadel ja informeerima ning kodanikuharidust andma ka siis, kui teised riigijuhid seda ei tee - nagu näiteks majanduskriiside teema puhul. Et aga tagasivalimise soov võib presidenti selles kammitseda, tõstatab Annika Uudelepa sõnul küsimuse, kas kaks ametiaega peaks üldse kõne alla tulema.

„Avaliku raha kasutamine, riigikogulaste hüvitised on see koht, kus president peaks olema nõudlik,“ ütles Ignar Fjuk ja lisas, et teisel ametiajal saab Ilves võimaluse seda teha.

Praxise juht Annika Uudelepp ütles, et enne valimisi sageli mainitud otsevalimiste temaatika on õhus seetõttu, et rahval on tunne, et nad saavad vähe kaasa rääkida.

Ainar Ruussaare sõnul võiks otsevalmiste puhul presidendikandidaatidel tekkida kiusatus laskuda populismi, käituda nagu Venemaa riigijuhid Putin ja Medvedev, kes lähevad toidupoodi ja räägivad seal, kuidas hinnad ei tohi tõusta. Või minna palja ülakehaga kalale, või hakata kätekõverdusi tegema, täiendasid teised saatekülalised.

"Debatis rõhutasid mõlemad kandidaadid kodanikuühiskonna tähtsust, nii Tarand kui Ilves, ja Ilves on kodanikuühiskonda toetanud ka oma ametiaja jooksul," ütles Uudelepp rahva kaasarääkimise võimaluste teemal jätkates.

Seevastu ajakirjandusega suheldes on Ilves Ruussaare sõnul olnud pigem suletum kui eelkäijad, eriti Lennart Meri. Veel viidati vajadusele presidendina kõnetada ka venekeelset elanikkonda.

Vello Pettai sõnul tahtis president Ilves ametiaja alguses väga olla kõigi president, seal hulgas eestivenelaste, kuid temast sõltumatutel põhjustel ei õnnestunud tal see, sest 2007 aasta sündmused tegid oma töö.

Ignar Fjuki arvates oli õigus saatesse helistajal Marju Undil, kelle sõnul on riigipeal, nagu ka väikeettevõtte juhil, vaja isiklikku sädet. "Presidendil peab olema tugev karisma ja isiklik kuvand. Ta peab suutma meid iga päev üllatada, tal peab olema ressursse iga olukorda erinevalt lahendada."

Uudelepp nentis seepeale, et president on pigem tippjuht ja selle võrra on tal raskem ka isiklikku karismat rakendada.