"Linnapea ega ka valdkonna abilinnapea ei ole leidnud oma tihedas väljakuid-avavas graafikus aega, et võtta vastu 4433 Tallinna elaniku allkirjad koos eelnõuga," nentisid ürituse eestvõtjad.

Kohaliku omavalituse korralduse seadus näeb ette, et vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul on õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul.

Algatus esitatakse valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri. Kui algatatud küsimus kuulub volikogu pädevusse, esitab valitsus selle ühe kuu jooksul volikogule lahendamiseks koos omapoolse seisukohaga.

Algatuse esitajate esindajal on õigus osaleda algatuse arutelus volikogus või valitsuses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid