Kulupõlengutest teatati Päästeameti kriisireguleerimiskeskusele möödunud vihmasel ööpäeval üheksal korral. Põles Pärnu maakonnas ühel, Viljandi maakonnas kahel, Põlva maakonnas neljal ja Võru maakonnas ühel korral. Tartu maakonnas Raadil põles aga üle 20 ha kulu.

Demineerimistöödest:

29. aprillil hävitasid Jõhvi Üksik-päästekompanii demineerijad 75 mm mürsu, mis leiti Ida-Virumaalt Jõhvi vallast Kose külast.

Teatati ka lõhkekeha leiust Harju maakonnas Maardus Kroodi 12. Tallinna Üksik-päästekompanii demineerijad hävitasid 81 mm miinipilduja miini.