Eesti statistika aastaraamatu andmetel oli 2010. aastal Eestis arvel 13 936 jahimeest. Lisaks väljastati välisriikide kodanikele 4054 jahitunnistust, mis on eelnenud aastaga võrreldes 553 võrra rohkem.

Seetõttu suurenes mullu nii suurte kui ka väikeste ulukite küttimine. Erandiks olid metskits ja metssiga, keda kütiti vastavalt 10 641 ja 3044 isendi võrra vähem. Metskitsi kütiti 5075 ja metssigu 17 028. Metssiga oli ühtlasi ka jahiulukitest enimkütitud loom.