Samas märkis haridusminister, et iga noor inimene peaks saama ülevaate eetikakursusest.

Maimets ütles intervjuus Postimehele, et ta ei näe otsest sidet usundiõpetuse ja eetika vahel. “Ma ei näe mingit põhjust, miks Eesti riik peaks usundiõpetuse tegema noortele inimestel kohustuslikuks,” ütles ta.

Maimetsa sõnul pole usundiõpetajad ilmalikud. “Öeldakse küll, et räägime kõigist usunditest. Aga kes seda õpetama lähevad? Luterlased,” rääkis haridusminister.

Maimets ütles, et ka Tartu Ülikooli usuteaduskond oli mõeldud konfessioonivälisena, kuid on kristluse poole kaldunud.

“Seetõttu arvan, koolis peaks neid asju õpetama ajaloo- ja filosoofiaõpetajad,” ütles ta.

Aprilli alguses kirjutas Postimees, et kooliõpilaste tunniplaani võib alates ülejärgmisest õppeaastast lülituda eetikat ja erinevaid religioone tutvustav kohustuslik religiooniõpetus. Haridusministeeriumi pakutud õppekava lähtus kultuuride ja religioonide paljususest.