Mitmete USA sõdurite sõnul on neile teatatud, et lõunast Bagdadi peale liikuvate vägede edasitungis tehakse paus, mis võib Iraagi oodatust tugevama vastupanu ja varustusliinide venimise tõttu ulatuda mitme nädalani.

Franks ütles väejuhatuse Katari peakorteris pausi kohta pärivatele ajakirjanikele, et vaheajast ei saa rääkida.

“Iraagist tulevad teated peaksid näitama, et lahingoperatsioonid kestavad. Need jätkuvad põhjas, need jätkuvad läänes, need jätkuvad otse Bagdadi ümbruses.”

Sõjaväeametnikud on aga Bagdadist umbes 80 km lõunas paiknevatele üksustele öelnud, et seisak võib kesta 35-40 päeva. Pentagon on lahingutegevuse ajutist peatamist samuti eitanud.

Ajakirjanike küsimuse peale, kas 11 päeva eest alustatud sõda võib kesta suveni, vastas Franks, et “ei või teada”.

“Meil ei ole vaja endale meelde tuletada, et tulemus ei ole olnud, ei ole ega saagi olema kahtluse all,” rõhutas ta.

Franks kinnitas, et Iraagi vägede raevukas vastupanu ja sissrünnakud ei suuda peatada Kuveidist Iraagi keskossa suunduvaid varustuskolonne.

Franks ütles, et “kõrilõikajate jõugud” on hõivanud Basra, Nassiriya ja Najafi ning üritavad takistada Kuveidist eesliinini ulatuvate 400 kn pikkuste varustusliinide toimimist.

“Nad terroriseerivad neis külades ja linnades iraaklasi ning on võimelised liikuma piki sideliine, et püüda meie varustamist häirida,” seletas ta. “Nad ei ole suutnud seda teha.”.