Jaanuari lõpus eelnõu algatanud riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed Evelyn Sepp ja Toivo Tootsen viitasid, et vastav seaduseparandus tuleneb riigikohtu lahendist.

Arutades Valga avaliku korra eeskirju, leidis riigikohus, et inimese liikumisvabadust saab piirata ainult juhul, kui see on otse seadusesse sisse kirjutatud.

Samalaadse ettepaneku seaduse muutmiseks kavatseb valitsusele esitada ka Tallinna linnavolikogu.

Tallinna linnavalitsus toetas eelmisel kolmapäeval põhimõtteliselt volikogu otsuse eelnõu, millega volikogu teeks valitsusele ettepaneku seadust muuta, kuid soovitas viia eelnõu sõnastus vastavusse lastekaitseseaduses ja alkoholiseaduses sätestatud mõistetega.

Linnavalitsus soovib täiendada lastekaitse seadust lausega “Lapsel on keelatud kella 21 — 6 viibida ilma täiskasvanud saatjata paigas, kus toimub alkohoolse joogi jaemüük kohapeal tarbimiseks.” Samuti teeb linnavalitsus ettepaneku täiendada seadust selle nõude rikkumise eest määratavaid karistusi sätestavate parandustega.

Varem saatis linnavalitsus volikokku Tallinna avaliku korra eeskirja kinnitava eelnõu. Eelnõust tuli välja jätta säte, mille kohaselt on keelatud lubada alla 18-aastast alaealist pärast kella 21 ilma vanemata restorani, kohvikusse, baari ja mujale, kus tarbitakse alkohoolseid jooke.

Väljajätmise ajendas põhiseaduse paragrahv 34, mille kohaselt on igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, õigus vabalt liikuda. Isegi kui alaealiste järelevalvetuse ärahoidmine on kohaliku elu küsimus, ei saa kohaliku omavalitsuse organ alaealistele liikumispiiranguid kehtestada, seda saab teha vaid seadusega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid