Tallinna linnasekretär Toomas Sepp kirjutab eelnõu seletuskirjas, et põhiseaduse kohaselt on kõigil seaduslikult Eestis viibivatel inimestel õigus vabalt liikuda.

“Seda õigust võib piirata teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, riigikaitse huvides, loodusõnnetuse ja katastroofi korral, nakkushaiguse leviku tõkestamiseks, looduskeskkonna kaitseks, alaealise või vaimuhaige järelevalvetuse ärahoidmiseks ja kriminaalasja menetluse tagamiseks,” märkis Sepp.

Ta lisas, et isegi kui alaealiste järelevalvetuse ärahoidmine on kohaliku elu küsimus, ei saa kohaliku omavalitsuse organ alaealistele liikumispiiranguid kehtestada, kui selleks puudub seaduslik alus.

Tallinn kavatseb jätta avaliku korra eeskirjast välja ka punkti, mis keelab alla 16-aastastel viibida kella 23-6 ilma täiskasvanud saatjata avalikus kohas, kuna seda valdkonda reguleerib lastekaitseseadus. Ka karistused selle nõude rikkumise eest on sätestatud seadustega.

Samas kavatseb linnvalitsus lisada avaliku korra eeskirja mitu uut punkti. Eeskirja eelnõu keelab loomade toomise tähistatud supelrandadesse, kuna see võib ohustada loomade ning kaaselanike tervist ja loodust.

Eeskirjale lisandub botaanikaaias käitumise eeskiri. Praegu kehtiv avaliku korra eeskiri keelab loomaaias toita eksponaate, välja arvatud selleks ettenähtud osakondades, võtta loomaaeda kaasa koeri, kasse ja teisi loomi, ületada kaitsebarjääre või ronida nende peale ning jääda loomaaeda pärast selle sulgemist. Samalaadne käitumisjuhend tuleb uues eeskirjas ka botaanikaaia külastajatele.

Uus eeskiri võimaldab tühistada ettevõtte kauplemisloa kaasinimeste häirimise eest kaubandusalase tegevuse korraldamisel.

Kauplustel, toitlustus- ja teenindusettevõtetel ning välikohvikutel keelab eeskirja eelnõu paigaldada muusika edastamiseks tänavale suunatud valjuhääldajaid ilma linnaosavalitsuse loata.

Uue eeskirja järgi annab loa ürituse korraldamiseks Tallinna linnakantselei, varem oli see kohustus linnaosade vanematel.

Eelnõusse on lisatud nõue, et avaliku ürituse avalduses tuleb märkida ka ürituse turvalisust tagava turvaettevõtte andmed ning avaldusele tuleb lisada esialgne turvaplaan ning ürituse korraldaja võimalus keelata teatud esemete ja loomade kaasavõtmist üritusele.

Tallinna uue avaliku korra eeskirja peab enne jõustumist heaks kiitma ka linnavolikogu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid