ETV juhatusse saavad Urmi ettepanekul ETV praegune juht Tiina Kangro ja Mikk Raidma Ühispangast.

ER juhatusse hakkavad kuuluma raadio praegune tehnikadirektor Tiit Kasemetsa ja finantsnõunik Joel Sarv.

Uued juhatused peavad seaduse kohaselt tööle asuma 10. juulil.

Urm on BNS-ile öelnud, et valusaks küsimuseks on raha eraldamine ETV-le olukorras, kus riigil on raha vähe. "Kuid see ei ole minu ega praeguse RHN-i koosseisu süü," ütles Urm esmaspäeval.

Läbirääkimisi RHN-iga hindas Urm konstruktiivseteks, kuna nende tulemused on jõudnud ka valitsuse liikmeteni.

Urmi sõnul ei tulnud tal ETV juhi koha saamiseks tegeleda ETV rahastamise küsimustes vähempakkumisega ja tema ideed selles osas on leidnud aktsepteerimist ka valitsuses.

"Kõikide lahenditeni jõudmine võtab muidugi aega ja praegu puhkusel olevalt riigilt on vaja poliitilisi otsusi, mida pole oodata enne oktoobrit," ütles Urm, kelle sõnul on riik oma tegevusega seni näidanud, et talle on avalik-õiguslikku televisiooni vaja.

Urm lisas, et tema arusaama järgi peaks ETV alustama kolmeliikmelise juhatusega, kuid rõhutas, et juhatuse liikmete arv ja nimed võivad organisatsiooni arengu protsessi käigus muutuda.

RHN tegi Urmile ettepaneku nimetada ETV juhatuse liimeteks Strandbergi ja ETV peadirektori praeguse kohusetäitja Tiina Kangro. ETV juhatuse liikmete määramisel lubas RHN Urmile survet mitte avaldada.

ER-i juhatuse esimehe kandidaatidest ainsana konkursil sõelale jäänud Saarna on BNS-ile rääkinud, et sel aastal ei vaja ER riigipoolset täiendvat rahasüsti.

Samas toonitas Saarna, et külmutatud eelarvega ei saa ER enam jätkata ja ta on järgmiseks aastaks esitanud eelarvele omad nõudmised.

"Loodan uue ringhäälingunõukoguga ladusat koostööd ja loodan, et pidevast ellujäämisrežiimist läheb Eesti Raadio üle arengurežiimile," sõnas Saarna.

ER-i juhatuse esimeheks kandideerisid peale Ain Saarna veel vabakutseline ajakirjanik Kert Kärner ja BBC monitooringu toimetaja, Keskerakonda kuuluv Tiina Tamman.

Ringhäälingunõukogu peab Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio juhatuse ametisse määrama hiljemalt 1. juuliks. Uued juhatused peavad seaduse kohaselt tööle asuma 10. juulil.